Nieuws

NIEUW: Gastles over gamen en social media

Dat Drugsadvies.nl gastlessen verzorgt over drugs zal voor niemand meer nieuws zijn. Echter staat de ontwikkeling bij ons niet stil. Sinds kort hebben wij een nieuw aanbod. Een gastles over gamen en social media. Hierin zal veel informatie worden gegeven en zullen vragen beantwoordt worden. Zowel de positieve als negatieve kanten worden belicht, uiteraard met ontmoedigende ondertoon. Deze gastles is alleen beschikbaar voor middelbare scholen. Mocht u vragen hebben over de gastlessen of wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mail naar info@drugsadvies.nl of bel met (035) 887 02 77 (Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 17:00)

lachgasampullen

Lokaal lachgasverbod steeds vaker ingezet

22 oktober 2019

Onderwerp van gesprek in colleges en gemeenteraden was vorige week het verbieden van de verkoop en het gebruik van lachgas. Onder meer Leiden, Nijmegen en Purmerend beraden zich op mogelijkheden. In Haarlem ligt een totaalverbod voor het gebruik al klaar. Afgelopen zomer werd in Haarlem een verkoopverbod van lachgas bij evenementenlocaties opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening (APV). De gemeente wil nu de volgende stap zetten: het voorstel is om ook het verbod op het gebruik van het middel te verbieden op alle openbare plaatsen. De hiervoor aangepaste APV treedt na akkoord van de gemeenteraad direct in werking. In november wordt bekend wanneer de raad het voorstel behandelt. Het gebruik van lachgas is de laatste jaren enorm toegenomen, met name onder jongeren en jongvolwassen, verheldert Haarlem in een persbericht. ‘Het is een risico voor de gezondheid van de gebruiker en leidt bovendien tot een aanzienlijke vervuiling van de openbare ruimte. Daarnaast kan het gebruik van lachgas tot ongewenst en onberekenbaar gedrag leiden. Vooral in groepsverband zorgt het vaak voor uitbundig en niet aanspreekbaar gedrag waardoor anderen zich onveilig voelen.’ Lees meer»

Voor Wie is drugs advies?

Samenwerkende instanties

  • Voortgezet onderwijs
  • Ouder die meer over (soft) drugs willen weten
  • Beroepsonderwijs (leerlingen/personeel en ouders)
  • Ouderverenigingen van basisonderwijs scholen
  • Hulpverlenende instanties
  • Tiener- en jongerenwerk organisaties
  • Overheidsinstellingen/lokale bestuurders
  • Individuele benadering (spreekbeurten etc.)
  • Verenigingen/belangengroepen

Samenwerkende instanties

Politie

Gemeente Bussum

Centrum jeugd en gezin Naarden Bussum

Drugs Advies verzorgt laagdrempelige informatie preventie en voorlichtingstrajecten aangaande (soft) drugs; voor scholen, lokale overheden, hulpverlenende instanties.
> Stelling

Stelling: Bij legalisering van cannabis hoort preventieve voorlichting aan jongeren.