Nieuws

NIEUW: Gastles over gamen en social media

Dat Drugsadvies.nl gastlessen verzorgt over drugs zal voor niemand meer nieuws zijn. Echter staat de ontwikkeling bij ons niet stil. Sinds kort hebben wij een nieuw aanbod. Een gastles over gamen en social media. Hierin zal veel informatie worden gegeven en zullen vragen beantwoordt worden. Zowel de positieve als negatieve kanten worden belicht, uiteraard met ontmoedigende ondertoon. Deze gastles is alleen beschikbaar voor middelbare scholen. Mocht u vragen hebben over de gastlessen of wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mail naar info@drugsadvies.nl of bel met (035) 887 02 77 (Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 17:00)

lachgas ballon

De gebruiker van lachgas is daarvoor zelf verantwoordelijk

7 augustus 2019

Wie is hiervoor nu verantwoordelijk? Het korte antwoord: de gebruiker zelf. Wie roesmiddelen wil gebruiken, moet precies weten wat hij zichzelf aandoet. Hoe meer keus in roesmiddelen, hoe zwaarder de zorg- en informatieplicht dus. Verkeersdeelname is voor ieder die onder invloed is van wat hij heeft gedronken, gespoten, gerookt of ingeademd, vanzelfsprekend taboe. Gebruik van geen enkel middel mag ooit een gevaar voor een ander opleveren. Wie middelen combineert, kan daar per definitie niet aan voldoen. De rol van de overheid hoeft vooralsnog niet groter te worden. Beheersing is een kwestie van de huidige regelgeving en ieders eigen verantwoordelijkheid. Lees meer»

Voor Wie is drugs advies?

Samenwerkende instanties

  • Voortgezet onderwijs
  • Ouder die meer over (soft) drugs willen weten
  • Beroepsonderwijs (leerlingen/personeel en ouders)
  • Ouderverenigingen van basisonderwijs scholen
  • Hulpverlenende instanties
  • Tiener- en jongerenwerk organisaties
  • Overheidsinstellingen/lokale bestuurders
  • Individuele benadering (spreekbeurten etc.)
  • Verenigingen/belangengroepen

Samenwerkende instanties

Politie

Gemeente Bussum

Centrum jeugd en gezin Naarden Bussum

Drugs Advies verzorgt laagdrempelige informatie preventie en voorlichtingstrajecten aangaande (soft) drugs; voor scholen, lokale overheden, hulpverlenende instanties.
> Stelling

Stelling: Bij legalisering van cannabis hoort preventieve voorlichting aan jongeren.