Drugsadvies over LSD

LSD

Beschrijving van LSD

Algemeen

LSD (d-lysergzuurdiethylamide) is een zeer sterk tripmiddel, oftewel een hallucinogene drug. Dit genotmiddel is een synthetische drug, dit houdt in dat er geen natuurlijke grondstoffen aan te pas komen. De basis waarop LSD gefabriceerd wordt vindt zijn oorsprong wel in de natuur. Deze bestaat namelijk uit moederkorenschimmel die op tarwe (graan) groeien. Later is deze natuurlijke verbinding waaruit LSD gemaakt kan worden vervangen door een chemische verbinding.

De hoeveelheid van de werkzame stof LSD (d-lysergzuurdiethylamide) wordt aangegeven in microgrammen.Het is belangrijk om altijd van te voren LSD te laten testen zodat er precies vastgesteld kan worden hoeveel microgram er in de zegel verwerkt is. Helemaal omdat er tegenwoordig een stof is die als LSD verkocht wordt, 25-iBOMe. Dit is een gevaarlijke stof waar in relatief korte tijd mensen aan zijn overleden.

Verschillende vormen LSD

LSD is verkrijgbaar in een aantal vormen:

 • De meest voorkomende vorm van LSD is de papertrip . Papertrips zijn eetbare stukjes papier, vaak met bedrukking, waarop een dunne laag LSD gespoten is. Deze papertrips worden ook wel LSD zegels genoemd.
 • Microdots, dit zijn kleine tabletjes waarin LSD verwerkt zit.
 • Windowpanes (= dakpannen), dit zijn dunne schilfertjes met LSD.
 • Vloeibare LSD of LSD in poedervorm, deze worden niet veel aangeboden.
 • LSD in doorzichtige gel- of gelatinetabletten.

Wijze van inname

LSD wordt bijna altijd oraal (via de mond) ingenomen. De snelste manier om de effecten te voelen is door de LSD zegel onder de tong te leggen en te wachten totdat deze smelt. De LSD wordt hierdoor door de slijmvliezen in de mond opgenomen en komt daardoor sneller in het bloed terecht. Bij het doorslikken van de zegel duurt het 30 tot 90 minuten voordat de effecten merkbaar zijn.
LSD tabletten en microdots worden met water ingenomen.
Vloeibare LSD en LSD in poedervorm wordt met water vermengt en dan opgedronken. In uitzonderlijke situaties kan LSD ook via de huid worden opgenomen. Dit kan echter alleen gebeuren als men in de buurt is van hoge concentraties LSD, bijvoorbeeld daar waar het wordt geproduceerd.

Wet

LSD staat op lijst 1 van de Opiumwet, een harddrug met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid. Het produceren, verhandelen, of in bezit hebben van LSD is verboden en strafbaar.

Effecten van LSD

De effecten van LSD zijn van vele factoren afhankelijk. Deze factoren bestaan uit: persoonsgebonden factoren (ervaring, verwachting, ziektegeschiedenis, etc.) de omgeving waarin het gebruikt wordt (druk, rustig, vertrouwd, onveilig, etc.). Verder zijn de effecten en werkingsduur afhankelijk van de hoeveelheid d-lysergzuurdiethylamide die in de LSD verwerkt zitten. Laat LSD altijd testen voor gebruik om zeker te weten hoeveel milligram er aanwezig is, dit heeft namelijk sterke invloed op de trip die door de gebruiker ervaren wordt. Er zijn zowel lichamelijke als geestelijke effecten, waarvan de geestelijke effecten vaak de boventoon voeren.

Lichamelijke effecten

 • Verwijde pupillen
 • Toename hartslag en bloeddruk
 • Toename lichaamstemperatuur
 • Transpireren (zweten)
 • Mogelijkheid tot duizeligheid
 • Mogelijkheid tot misselijkheid

Geestelijke effecten

 • Verandering van waarneming, de gebruiker ervaart de wereld om zich heen anders dan normaal. Over het algemeen ziet de gebruiker de dingen kleurrijker en intensiever. Dingen krijgen contouren, vervormen of stralen licht uit.
 • Verandering van tijd en ruimte, De ruimte waarin de persoon zich bevindt kan ineens een stuk groter of kleiner lijken in vergelijking met voor de LSD trip. De tijd lijkt vaak heel langzaam te gaan en soms ook compleet stil te staan tijdens een trip.
 • Vermenging van zintuiglijke waarnemingen (synesthesieën), muziek wordt gezien, een foto gehoord en kleuren geroken
 • Het anders beleven van voorwerpen, zo kan men een elastiekje aanzien voor een worm (illusie). Verder kan de gebruiker denken dat hij wordt misleid (delusie).
 • Gevoeligheid voor sferen en stemmingen, de gebruiker kan het ene moment in een zeer euforische (vrolijke) stemming verkeren en een paar minuten later in een angstige stemming terecht komen. De stemmingen kunnen vaak wisselen tijdens een trip.
 • Onwerkelijke gevoelens, de persoon voelt zich niet ‘echt’ en onwerkelijk.
 • Inzichten in eigen leven of levenswijsheden, soms krijgt een gebruiker ook magische of religieuze ervaringen.

Werkingsduur

De snelheid waarmee de effecten voelbaar zijn is afhankelijk van de inname. Als de LSD zegel onder de tong wordt gelegd en men wacht tot deze smelt zijn de effecten binnen 10 minuten merkbaar. Wanneer men de zegel doorslikt duurt het 30 tot 90 minuten voordat de eerste effecten voelbaar zijn. De effecten zijn de eerste 6 uur van de trip het hevigst. Een LSD trip duurt gemiddeld 8 tot 12 uur, maar bij een hoge dosering kan de trip zelfs 24 uur aanhouden. Er treedt binnen het lichaam een lichte tolerantie op tegen LSD nadat de eerste zegel genomen is. Dit houdt in dat men minder zal voelen van 2 zegels met daartussen een aantal uur dan 2 zegels tegelijk te nemen.

Risico’s en verslaving van LSD

De risico’s en de kans op verslaving vallen mee als men deze vergelijkt met andere harddrugs zoals cocaïne en heroïne . Dat neemt niet weg dat er wel degelijk risico’s zijn op zowel de korte als de lange termijn.

Korte termijn risico’s

De gebruiker kan een zogeheten bad trip krijgen. Dit houdt in dat er in plaats van positieve effecten voornamelijk negatieve effecten optreden. De gebruiker ervaart vooral negatieve emoties. Deze emoties kunnen bestaan uit: angsten, onzekerheid, onrust, paniek, etc. Afhankelijk van de dosering kan een bad trip serieuze gevolgen hebben. Bij een lagere dosering houdt de gebruiker nog enigszins contact met de realiteit. Er kan nog onderscheidt gemaakt worden tussen de effecten die de drug teweeg brengt en de werkelijkheid. Bij een hogere dosering verliest men de realiteit geheel uit het oog. De gevoelens, waanbeelden, die kunnen optreden bij een bad trip worden voor waar aangenomen. De gebruiker heeft dus niet meer door dat deze gevoelens en waanbeelden komen door de LSD. Hierdoor gaat men handelen naar de gevoelens en waanbeelden die men op dat moment ervaart, dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties. Als voorbeeld genomen een man die op een heldere avond naar de sterren wou kijken onder invloed van LSD. Hij deed dit zonder schoenen aan terwijl het buiten -10 was. Voor zijn gevoel stond hij maar 10 minuten naar de sterren hemel te kijken, maar in realiteit stond hij daar al 3 uur. Nadat vrienden hem gevonden hadden hebben ze hem naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat een aantal tenen bevroren waren en geamputeerd (=verwijderd) moesten worden. Deze man had niet eens een bad trip, dus de gevolgen bij een bad trip kunnen veel groter zijn afhankelijk van de situatie.

Lange termijn risico’s

 • Flashbacks
  De na-effecten kunnen tot lange tijd na gebruik spontaan weer optreden. Dit kan vervelende situaties opleveren.
 • Bij het hebben van een ziekte of medicijn gebruik wordt LSD gebruik sterk afgeraden. Het kan gevaarlijke en zeer onaangename gevolgen hebben. Somme typen antidepressieve medicijnen leiden tot een LSD-overdosering.
 • Bij mensen met een psychiatrische ziekte zoals bijvoorbeeld een depressie of psychose verhevigt LSD de aandoening. Sluimerende depressies en psychosen kunnen naar boven komen en langdurig narigheid veroorzaken. Medische behandeling is dan nodig.

Verslaving

LSD verslavingen komen niet heel veel voor in de wereld. Dit heeft te maken met het feit dat LSD niet lichamelijk verslavend is. Na gebruik ontstaat er geen lichamelijke afhankelijkheid en er zullen ook geen ontwenningsverschijnselen optreden. LSD kan geestelijk verslavend zijn, maar dit is meer een uitzondering dan een gebruikelijk voorval. De kans op een LSD verslaving wordt vergroot door het gebruik van andere veranderende drugs.

Geschiedenis van LSD

Een korte geschiedenis

De moederkorenschimmel is een schimmel die op tarwe en rogge groeit. Deze schimmel produceert een stof genaamd ergot. In de middeleeuwen waren van tijd tot tijd uitbraken van Sint Antonius Vuur. Dit kwam doordat men tarwe of rogge at die besmet waren met de schimmel en dus ook met de giftige stof ergot. Met name de stof ergot was voor chemici interessant. Er werden verschillende verbindingen uit de stof geïsoleerd  en in 1918 kwam hier de stof ergotamine uit voort. Deze stof werd gebruikt als medicijn tegen migraine.

LSD

Het geëxperimenteer met de stof ergot leidde uiteindelijk tot de stof lysergeenzuur. Vervolgens werd met deze stof verder geëxperimenteerd. In 1938 leidde dit tot de ontdekking van de stof lysergeenzuurdi-ethylamide, of kortweg LSD. De man die deze stof ontdekte was Albert Hofmann, werkzaam bij een farmaceutisch bedrijf. Zijn werkgever zag echter niks in de stof en er werd verder niks mee gedaan. Hofmann was van mening dat zijn middel wel degelijk nut kon hebben en probeerde de stof vijf jaar later opnieuw te produceren. Toen Hofman de LSD aan het uitkristalliseren was begon hij vreemde effecten bij zichzelf te merken. Hij heeft deze effecten proberen te omschrijven in een verslag aan zijn werkgever

“(…) Thuis ging ik liggen en zakte weg in een niet onplezierige roes-achtige toestand, gekenmerkt door extreme prikkeling van de fantasie. Als in een droom zag ik met gesloten ogen een gestage stroom van de meest fantastische beelden voorbij trekken, buitengewoon vreemde vormen, begeleid door een bonte, caleidoscopische mengeling van kleuren (…).”

Bij puur toeval had Hofmann dus ontdekt dat de stof LSD een heftig bewustzijns veranderend effect heeft. Dit vond hij interessant genoeg om verder te gaan experimenteren. Drie dagen na zijn eerste ervaring nam hij een hogere dosis om te kijken wat de effecten zouden zijn.

(…) Ik voelde een verschrikkelijke angst dat ik krankzinnig zou worden. Ik werd meegevoerd naar een andere wereld, een andere plaats, een andere tijd. Het was alsof mijn lichaam geen gevoel meer had, levenloos, vreemd was. Was ik aan het sterven? (…).”

Mede door deze ontdekking ging het bedrijf waar Hofmann werkzaam was op zoek naar medische en commerciële toepassing voor de stof. Helaas voor hun hebben ze nooit een medische of commerciële toepassing voor de stof ontdekt.

LSD als chemisch wapen

De stof kwam mede in de belangstelling te staan van de Westerse inlichtingendiensten (zoals CIA, MI6, etc.). Men zag een lugubere toepassing van het middel, namelijk dat het kon worden toegepast om  hele groepen mensen, met inbegrip van de strijdkrachten, onverschillig te maken voor hun omgeving en de situatie waarin ze zich bevinden, waardoor het beoordelingsvermogen van iemand doorkruist wordt en zelfs ongerustheid, onbeheerste verwarring en doodsangst gecreëerd worden. De experimenten met het middel duurden tot 1967, het jaartal waarin de Amerikaanse overheid de stof LSD verboden achtte. Dit verbod kent een duidelijk oorzaak, het toenemende recreatieve gebruik van LSD in de tijd van de hippies.

LSD als recreatieve drug

LSD werd pas als recreatieve drug genomen vanaf de jaren ’60. Dit had alles te maken met de hippiecultuur die in deze jaren ontstond en zou uitgroeien tot een wereldwijde verandering van levenswijze (althans voor de jeugd). Onder aanvoering van psycholoog Timothy Leary ontketende zich een psychedelische revolutie. Het drugsgebruik onder de jeugd nam flink toe, zo ook het gebruik van LSD. Hierdoor werden ook de negatieve kanten van het middel duidelijk. Zo zijn er mensen die een eind hebben gemaakt aan hun leven, sommige ontwikkelde schizofrenie en sommige hebben het contact met de realiteit compleet verloren. Een kleine nuance is wel dat hier geen harde gegevens over beschikbaar zijn. Toch was dit voor de meeste landen genoeg reden om het middel voor eens en altijd te verbieden.

LSD gebruik van de jaren ’80 tot nu

Vanaf de jaren ’80 liep het gebruik van LSD af. Vanaf de jaren ’90 is wederom een stijging zichtbaar van het gebruik van het middel. Tot aan het jaar 2000, vanaf dit jaar is een sterke daling zichtbaar. Vandaag de dag wordt LSD gebruikt door een kleine groep mensen die ook wel psychonauten (mensen die mede door middel van drugs hun eigen innerlijk willen ontdekken) genoemd worden. Verder lopen er weer onderzoeken naar een medische toepassing voor LSD. In Zwitserland is in 2008 de eerste studie met LSD sinds ruim 35 jaar van start gegaan, een pilot studie naar de veiligheid en effectiviteit van psychotherapie in combinatie met LSD bij 12 terminaal zieke patiënten met angst. Hiermee is, na een pauze van meer dan 3 decennia, het onderzoek naar het medisch gebruik van LSD hervat.

Samenvatting

LSD is uitgevonden in 1938 door Albert Hofmann. Toentertijd was er geen medische of commerciële toepassing te vinden voor de stof. In de jaren ’60 werd LSD veel gebruikt onder hippies. In 1967 is het middel officieel verboden in de VS. Tegenwoordig beginnen de onderzoeken naar een medische toepassing voor LSD weer op gang te komen.

Combi gebruik van LSD

LSD en andere middelen

 • Er is weinig bekend over de combinatie van LSD met andere middelen. Dit komt doordat LSD zo’n krachtige veranderende drug is, dat de meeste gebruikers wel beter weten dan deze drug te combineren met andere middelen.

Het gecombineerd gebruik van verschillende drugs of drugs met medicijnen kan vervelende, onvoorspelbare, en ook gevaarlijke effecten met zich meebrengen. Daarom wordt combigebruik afgeraden. Dit geldt overigens voor elke drug.

0 reacties

Laatste ontwikkelingen

Actuele informatie rondom de laatste
ontwikkelingen en trends op het gebied van verslavende middelen.

Lees verder

Nieuws

Lees hier alles over het laatste nieuws over verslavende middelen. 

Online gokken toestaan, dat is gokken met de volksgezondheid

Online gokken toestaan, dat is gokken met de volksgezondheid

Er kleven grote bezwaren aan het overheidsbeleid om via nieuwe wetgeving die in oktober van kracht werd de online gokwereld te legaliseren. Naar verwachting komen honderdduizend mensen in de problemen. Topsporters zijn gevoelig voor (met name online) gokverslaving, blijkt uit Brits onderzoek (Nederlands Dagblad, 11 november). Afgelopen oktober, nota bene tijdens Stoptober, is in Nederland de Wet kansspelen op afstand ingegaan, waarmee de overheid inzet op regulering van de online gokmarkt.

Lees meer
Kabinet vraagt Kamer om plan voor accijns op e-sigaret

Kabinet vraagt Kamer om plan voor accijns op e-sigaret

Er komt waarschijnlijk toch een nationale verbruikersbelasting op e-sigaretten. Demissionair staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid zei tot nu toe dat het kabinet wil wachten op een Europese regeling voor accijns op de bij jongeren populaire ‘vapes’, maar in de Tweede Kamer zei hij dat dat proces “te traag verloopt”. “Ik ben het punt genaderd dat ik denk dat een nationale heffing beter is.”

Lees meer
Vapen en roken, jongeren doen het allebei

Vapen en roken, jongeren doen het allebei

Nieuwe cijfers zijn alarmerend: bijna net zoveel jongeren vapen als roken. 21,7 procent van de Nederlandse jongeren en jongvolwassenen (12 tot en met 25 jaar) heeft in het afgelopen jaar een e-sigaret gebruikt. Bijna een derde (27,4 procent) heeft sigaretten gerookt. En 69,1% van de jongeren die maandelijks een e-sigaret gebruiken, roken óók maandelijks sigaretten.

Lees meer

Extra informatie nodig?

Ben je op zoek naar extra informatie over drugs, of constateer je bij jezelf of een ander (problematisch) gebruik en heb je hier vragen over? Mail dan je vraag naar vraag@drugsadvies.nl

 

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Contact

  Voor aanmeldingen voor gastlessen graag mailen naar info@drugsadvies.nl

  Of bellen met (035) 887 02 77 (Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 17:00)

  Telefoonnummer

  (035) 887 02 77

  Mail

  info@drugsadvies.nl