Drugsadvies over lachgas

Lachgas

Beschrijving van Lachgas

Algemeen

Lachgas (N2O) is een anastatisch gas. Dit wil zeggen dat het pijnprikkels die binnenkomen in de hersenen onderdrukt. Het gas is kleurloos, maar ruikt en smaakt zoet. Door de verdovende werking die lachgas heeft wordt het gebruikt in de medische wereld. Bij de tandarts en in ziekenhuizen komt het gas voor, deze variant is altijd vermengt met zuurstof. In de medische wereld wordt lachgas altijd met een ander middel toegediend. Verder wordt lachgas gebruikt in de voedingsindustrie. Het zit onder andere verwerkt in slagroombussen, als drijfgas om zo de slagroom uit de slagroom bus te krijgen.

Lachgas als recreatieve drug

Naast de toepassingen die lachgas heeft in de medische wereld en de voedingsindustrie, kan lachgas gebruikt worden als veranderende drug. Om als drug gebruikt te worden, wordt het gas in ballonnen gespoten die vervolgens door de gebruiker worden ingeademd. In tegenstelling tot lachgas dat in de medische wereld en voedingsindustrie gebruikt worden bevat dit gas geen zuurstof, maar bestaat alleen uit puur lachgas. Het is daarom van belang om ervoor te zorgen dat men naast het inademen van het gas ook zuurstof  inademt. Verder is het zeer gevaarlijk om lachgas rechtstreeks uit een grote cilinder te zuigen. Ten eerste zullen de lippen vast vriezen aan de cilinder. Dit is zeer ongemakkelijk en kan zeer pijnlijk zijn. De problemen zijn pas echt groot wanneer men het lachgas rechtstreeks uit de cilinder zuigt. Het gas dat in de cilinder is dusdanig koud dat de longen van degene die inademt spontaan bevriezen. Met bevroren longen wordt het moeilijk ademhalen en de persoon zal dus komen te overlijden.

Wet

Lachgas valt onder de warenwet en mag vrij ver- en gekocht worden. De Nederlandse voedsel en waren autoriteit houdt toezicht op de verkoop van lachgas. Wanneer met lachgas als drug gebruikt is de verkoper op geen enkele manier aansprakelijk voor de eventuele gevolgen

Effecten van lachgas

De hieronder volgende effecten zijn gebaseerd op lachgas gebruikt als veranderende drug. De effecten kunnen overeenkomen met lachgas dat in de medische wereld gebruikt wordt. De effecten van lachgas zijn van vele factoren afhankelijk. Deze factoren bestaan uit: persoonsgebonden factoren (ervaring, verwachting, ziektegeschiedenis, etc.) de omgeving waarin het gebruikt wordt (druk, rustig, vertrouwd, onveilig, etc.).

Lichamelijke effecten

 • Lichte versnelling van de ademhaling
 • Mogelijkheid tot misselijkheid
 • Mogelijkheid tot duizeligheid
 • Slappe ledematen
 • Mogelijkheid tot tijdelijke evenwichtsstoornissen, waarbij het risico van omvallen aanwezig is
 • Mogelijk hoofdpijn na gebruik, dit vanwege zuurstofgebrek

Geestelijke effecten

 • Dromerige roes
 • Euforisch gevoel, dit is kortstondig
 • Ongecontroleerd lachen, ook wel lach kick genoemd
 • Onbewuste gevoelens en gedachtegangen komen boven
 • Mogelijk hallucineren, dingen zien, horen of ruiken die er niet zijn

Werkingsduur

Lachgas werkt al na een paar keer het gas te hebben ingeademd. De effecten van het gas zijn vaak kort, maar dit is mede afhankelijk van de hoeveelheid gas die ingeademd is. De effecten zullen hooguit een paar minuten aanhouden.

Risico’s en verslaving van lachgas

Hoewel lachgas vaak als een onschuldige drug wordt aangeduid zijn er wel degelijk risico’s aan verbonden. Er zijn zowel korte als lange termijn risico’s.

Korte termijn risico’s

 • Zuurstoftekort in de hersenen, hierdoor kan de gebruiker hoofdpijn krijgen, misselijk worden en zelfs (tijdelijke) evenwichtsproblemen krijgen. Het risico is dat de gebruiker valt en hierdoor (ernstige) verwondingen oploopt.
 • Bevriezen van de longen, inhaleer het gas nooit rechtstreeks uit een gascilinder of gasfles. Het gas dat hier in zit is namelijk heel koud. Wanneer er rechtstreeks gas uit een gasfles geïnhaleerd wordt kunnen de longen bevriezen. Met bevroren longen wordt het moeilijk ademen en de persoon in kwestie zal komen te overlijden.
 • Zwanger, bij zwangere vrouwen kan zuurstoftekort zeer schadelijk zijn voor de baby. Spontane abortus of ernstige geboorteafwijkingen kunnen optreden.
 • Negatieve effecten, in plaats van de positieve effecten die verwacht worden na het gebruik van het middel, kunnen er ook negatieve effecten optreden. Deze effecten bestaan uit gevoelens als onrust, angst, etc. Hoe meer men neemt van lachgas hoe groter de kans is dat er negatieve effecten op treden.
 • Het gebruik van lachgas in het verkeer. Door de verdovende werking van lachgas is het uitermate gevaarlijk om na gebruik deel te nemen aan het verkeer. Ook nadat de gebruiker de effecten niet meer voelt kan het zijn dat de hersenen nog lang niet zo scherp reageren. Het risico is hierbij uiteraard dat er ernstige ongelukken kunnen gebeuren.
 • Wanneer een persoon verkouden is wordt het afgeraden lachgas te gebruiken. De druk in het hoofd kan dusdanig opbouwen dat de trommelvliezen scheuren. Dit leidt tot oorpijn en in hele extreme gevallen zelfs tot (blijvende) gehoorschade.

Lange termijn risico’s

 • Bij hevig kortstondig of langdurig chronisch gebruik (50-100 ballonnen binnen 3 uur of  meer dan 10-20 ballonnen gedurende 10 dagen) kunnen neurologische stoornissen optreden.Dit komt doordat lachgas de werking van vitamine B12 blokkeert. Symptomen van een tekort aan vitamine B12 zijn neurologische uitvalverschijnselen of verlammingsverschijnselen. Meestal is dit goed te behandelen (mits in een vroeg stadium hulp gezocht wordt), maar er kan in extreme gevallen ook blijvende schade ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn: spierzwakte, verminderde balans, verminderde conditie en sensibiliteitsstoornissen (tintelingen, een dof gevoel of koud gevoel in handen en/of voeten).
 • Lachgas blokkeert de glutamaat receptor. Glutamaat is een neurotransmitter (boodschappenjongen in de hersenen) die andere hersencellen aanzet om werk te doen. Bij langdurig en veelvuldig gebruik kan hierdoor een vorm van hersenschade ontstaan. 
 • Er zijn aanwijzingen dat lachgas een negatief effect kan hebben op een brein dat nog in ontwikkeling is (gemiddeld tot 22 jaar). 

Verslaving

Voor zover bekend is lachgas niet lichamelijk afhankelijk en er treedt ook geen tolerantie op. Dit wil zeggen dat het lichaam de stof niet mist op het moment dat er niet meer gebruikt wordt. Er zullen dus ook geen ontwenningsverschijnselen optreden. Geestelijk gezien kan lachgas wel degelijk verslavend zijn, maar er zijn weinig mensen die daadwerkelijk verslaafd raken aan het gas. Echter is er een trend te ontdekken de laatste jaren dat er meer ‘zware’ gebruikers te signaleren zijn. 

Geschiedenis van lachgas

De ontdekking van een nieuw gas

Lachgas (Distikstofmonoxide) werd voor het eerst ontdekt in 1772 door een Britse wetenschapper. Pas in 1799 werden de eerste experimenten uitgevoerd met het middel. De naam van de chemicus die deze onderzoeken deed was Humphrey Davy. Hij was de eerste die lachgas toe diende aan bezoekers van het Pneumatic Institute in Bristol, om de fysieke gevolgen te bestuderen. In 1800 publiceerde hij zijn onderzoeken, waarbij hij ook zijn eigen ervaringen benoemde. Het zou echter nog  tot 1863 duren voordat lachgas een plek vond in de medische wetenschap.

Lachgas als drug?

Hoewel de medische wereld nog weinig interesse toonde in het middel werd het gebruik van lachgas steeds populairder. Met name op de kermis was het een attractie die vaak veel bekijks trok.  Giechelende toeschouwers keken toe hoe andere het gas inhaleerden en vervolgens in een roes kwamen, omvielen of tijdelijk bewusteloos raakten. Rond 1900 verdween de attractie van het lachgas inhaleren van de kermis.

Lachgas als verdovingsmiddel

In 1845 was de eerste poging om lachgas als een verdovend middel toe te dienen om zo een tand te kunnen trekken. De tandarts die deze poging waagde heette Horace Wells. Hij was op het idee gekomen nadat hij mensen op de kermis lachgas had zien gebruiken. Sommige van deze mensen vielen op de grond en bezeerde zichzelf. Wells merkte op dat deze mensen weinig tot niets van hun verwondingen voelde. Nadat Wells het een paar keer had getest en de patiënten zonder pijn behandeld konden worden, vroeg hij een demonstratie aan. Helaas voor Wells ging het bij deze demonstratie mis. De patiënt had te weinig lachgas gekregen waardoor hij alsnog flink pijn had tijdens de behandeling. Later heeft de patiënt wel toegegeven minder pijn te hebben gevoeld dan normaal, maar dit was maar van kleine impact. De demonstratie werd gezien als een mislukking. Het probleem met lachgas was namelijk dat het niet vermengd werd met zuurstof. Hierdoor ontstond er kortstondig zuurstofgebrek in de hersenen bij de patiënten.  Het duurde tot 1868 totdat de eerste vermenging tussen zuurstof en lachgas een feit was. In 1880 was lachgas (de vermenging tussen zuurstof en lachgas) een veel gebruikt middel in de gezondheidszorg voor narcose. Het zou echter niet lang duren voordat andere stoffen het lachgas zouden vervangen.

Lachgas als medicijn tegen bevallingspijn

In 1881 werd lachgas (de vermenging tussen zuurstof en lachgas) voor het eerst toegepast als pijnstiller bij bevallingen. In 1911 werd een techniek bedacht waardoor de patiënt zelf op een knopje kon drukken om een kleine dosis van de pijnstiller te ontvangen. Dit werd gebruikt bij bevallingen en kleinere ingrepen.

Lachgas als drug (wederom)

Vanaf de psychedelische revolutie (jaren ’60) werd lachgas wederom populair als drug. Het was goedkoop, makkelijk te verkrijgen en daardoor de ideale drug in deze tijden. Dit duurde ongeveer tot de jaren ’80 a ’90.

Lachgas tegenwoordig

Tegenwoordig wordt lachgas nog amper gebruikt als drug. Dit komt waarschijnlijk doordat er zoveel middelen beschikbaar zijn. De meeste van deze drugs werken langer en intensiever. Het komt voor dat er op feestjes nog wel eens lachgas gebruikt wordt, maar dit is in verhouding tot andere middelen bijna niets. Als medicijn heeft lachgas nog altijd een toepassing. Het middel wordt toegepast bij bevallingen, maar ook buiten het ziekenhuis, in de spoedeisende hulp en tandheelkunde.

Samenvatting

Lachgas werd ontdekt in 1772. De eerste toepassing voor het middel was een kermisattractie. Vervolgens werd het ingezet als verdovingsmiddel en niet lang daarna als pijnstiller tegen bevallingen. In de jaren ’60 maakte lachgas een comeback als drug, maar tegenwoordig wordt het nog maar zeer sporadisch gebruikt. Als pijnstiller heeft lachgas nog altijd een toepassing in de medische wereld. 

Combi gebruik van lachgas

Lachgas en andere middelen

 • Het is af te raden lachgas te gebruiken in combinatie met andere drugs, alcohol of medicijnen.

Het gecombineerd gebruik van verschillende drugs of drugs met medicijnen kan vervelende, onvoorspelbare, en ook gevaarlijke effecten met zich meebrengen. Daarom wordt combigebruik afgeraden. Dit geldt overigens voor elke drug.

0 reacties

Laatste ontwikkelingen

Actuele informatie rondom de laatste
ontwikkelingen en trends op het gebied van verslavende middelen.

Lees verder

Nieuws

Lees hier alles over het laatste nieuws over verslavende middelen. 

Online gokken toestaan, dat is gokken met de volksgezondheid

Online gokken toestaan, dat is gokken met de volksgezondheid

Er kleven grote bezwaren aan het overheidsbeleid om via nieuwe wetgeving die in oktober van kracht werd de online gokwereld te legaliseren. Naar verwachting komen honderdduizend mensen in de problemen. Topsporters zijn gevoelig voor (met name online) gokverslaving, blijkt uit Brits onderzoek (Nederlands Dagblad, 11 november). Afgelopen oktober, nota bene tijdens Stoptober, is in Nederland de Wet kansspelen op afstand ingegaan, waarmee de overheid inzet op regulering van de online gokmarkt.

Lees meer
Kabinet vraagt Kamer om plan voor accijns op e-sigaret

Kabinet vraagt Kamer om plan voor accijns op e-sigaret

Er komt waarschijnlijk toch een nationale verbruikersbelasting op e-sigaretten. Demissionair staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid zei tot nu toe dat het kabinet wil wachten op een Europese regeling voor accijns op de bij jongeren populaire ‘vapes’, maar in de Tweede Kamer zei hij dat dat proces “te traag verloopt”. “Ik ben het punt genaderd dat ik denk dat een nationale heffing beter is.”

Lees meer
Vapen en roken, jongeren doen het allebei

Vapen en roken, jongeren doen het allebei

Nieuwe cijfers zijn alarmerend: bijna net zoveel jongeren vapen als roken. 21,7 procent van de Nederlandse jongeren en jongvolwassenen (12 tot en met 25 jaar) heeft in het afgelopen jaar een e-sigaret gebruikt. Bijna een derde (27,4 procent) heeft sigaretten gerookt. En 69,1% van de jongeren die maandelijks een e-sigaret gebruiken, roken óók maandelijks sigaretten.

Lees meer

Extra informatie nodig?

Ben je op zoek naar extra informatie over drugs, of constateer je bij jezelf of een ander (problematisch) gebruik en heb je hier vragen over? Mail dan je vraag naar vraag@drugsadvies.nl

 

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Contact

  Voor aanmeldingen voor gastlessen graag mailen naar info@drugsadvies.nl

  Of bellen met (035) 887 02 77 (Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 17:00)

  Telefoonnummer

  (035) 887 02 77

  Mail

  info@drugsadvies.nl