Drugsadvies over Methamfetamine

Methamfetamine

Beschrijving van methamfetamine

Algemeen

Methamfetamine is een opwekkende drug met lichte veranderende eigenschappen.  Crystal meth, crystal, meth, Pervitin, glass, ice zijn andere benamingen voor het middel. De stof komt niet in de natuur voor, het is gesynthetiseerd uit efedrine (aanverwant aan adrenaline). Dit houdt in dat het in een laboratorium door middel van een chemisch proces gemaakt wordt.

Laboratorium is een breed begrip in deze context, hier vallen dus ook de mensen onder die dit in (bijvoorbeeld) hun garage maken. Deze mensen hebben hooguit een basis kennis van scheikunde en werken met een stappenplan. Zij doen niks anders dan stof A met stof B mengen waardoor stof C ontstaat. Hoe het chemisch proces precies in zijn werk gaat weten deze mensen vaak niet. Het komt dan ook voor dat het chemisch proces een ontploffing teweeg kan brengen, met zeer grote schade. Het zijn dus lang niet altijd geleerde chemici die de drugs maken. Hierdoor loopt men het risico dat de drugs niet goed gezuiverd zijn of dat er restanten van het chemisch proces in de drug blijven zitten. Dit kan extra schade toebrengen, naast de schade die methamfetamine zelf al doet,  aan het lichaam en de geestelijke gesteldheid van een persoon.

Vergelijking met amfetamine

Zoals de naam al doet vermoeden is methamfetamine aanverwant aan amfetamine (speed). De effecten van beide genotsmiddelen komen ook enigszins overeen. Het grootste verschil is dat meth sterker werkt dan speed. Methamfetamine lost namelijk makkelijker op in vet. Hierdoor passeert het de bloed-hersenbarrière eenvoudiger, wat weer leidt tot een sterkere werking. Vervolgens komt de in vet opgeloste methamfetamine langzamer vrij waardoor het langer doorwerkt dan amfetamine. Bij amfetamine heeft de gebruiker door dat er energie wordt onttrokken aan het lichaam en voelt de gebruiker zich na een tijdje ‘brak’ (=energieloos, neerslachtig gevoel). De amfetamine kunnen deze gevoelens enigszins verbloemen, maar de gebruiker merkt steeds meer dat de energie voorraad in het lichaam uitgeput raakt. Bij methamfetamine merkt de gebruiker deze gevoelens niet. Het middel verbloemt het brakke gevoel en de gebruiker heeft dus niet door dat de energievoorraad van het lichaam opgemaakt wordt. De gebruiker merkt dit pas wanneer de meth is uitgewerkt. Oftewel het brakke gevoel slaat in één keer in en heeft grote gevolgen voor de mentale toestand van de gebruiker. Hierdoor ontstaat eerder de neiging opnieuw de drug te nemen om het brakke (negatieve) gevoel weg te krijgen. Wanneer een persoon dit maar vaak genoeg doet, treedt er automatisch een verslaving op.

Varianten

Crystal meth kan voorkomen als kristalvormig, maar ook als poeder. Alhoewel de poeder variant amper voorkomt. Meth kan verschillende kleuren hebben zoals: geel, doorzichtig, bruin. De kleur is afhankelijk van de stoffen die gebruikt zijn tijdens het chemisch proces en hoe het chemisch proces is uitgevoerd.  Bij de productie van 1 kilo methamfetamine blijft er 5 kilo aan chemisch afval over. Dit geeft dus wel aan hoe chemisch deze drug is en hoe gevaarlijk het is als het chemisch proces niet goed wordt uitgevoerd. Laat daarom altijd drugs testen voor gebruik!

Wijze van inname

Meth kan op meerdere manieren worden opgenomen door het lichaam. Men kan het snuiven, roken of injecteren. Bij meth gebruikers is het roken veruit het populairst. Men stopt de crystal in een (base) pijpje en verhit het vervolgens met een aansteker. De dampen die vrij komen worden geïnhaleerd.

Wet

Methamfetamine komt in Nederland heel weinig voor. Helemaal als men dit vergelijkt met de Verenigde staten. Door de risico’s en de hoge verslavingskans valt het middel onder de Opiumwet lijst 1. Het produceren, verhandelen of in bezit hebben van het middel is dus verboden en strafbaar.

Effecten van methamfetamine

De effecten van methamfetamine kunnen verschillen per persoon. Hiervoor zijn een paar oorzaken te geven. Zoals de verwachting die men heeft van het middel, ervaring met het middel, ziektegeschiedenis, maar ook de omgeving kan van invloed zijn op de effecten die meth teweeg kan brengen bij een persoon. Verder zijn de effecten afhankelijk van de dosis en de manier van inname, wij gaan uit van het roken van meth. De hieronder beschreven effecten kunnen dus per persoon verschillen en is daardoor meer een leidraad dan vaststaande feiten.

Lichamelijke effecten

 • Onderdrukking van eetlust
 • Verhoogde hartslag en bloeddruk
 • Tijdelijke toename van spierkracht en uithoudingsvermogen
 • Verhoging lichaamstemperatuur
 • Meer energie

Geestelijke effecten

 • Gevoel van euforie, ook wel rush genoemd
 • Verhoogde concentratie en alertheid
 • Gevoel van energie
 • Verhoogt het gevoel van eigenwaarde
 • Meer zin om te praten
 • Problemen schuiven naar de achtergrond
 • Mogelijk visuele en auditieve hallucinaties, dingen zien en horen die er in werkelijkheid helemaal niet zijn. De gebruiker is er op dat moment van overtuigt dat ‘het’ er wel is.

Werkingsduur

De effecten van meth zijn bij het roken binnen een paar minuten merkbaar. Afhankelijk van de dosis houden de effecten zo’n 1 tot 3 uur aan. Als hierna nog wordt bijgenomen duren de effecten uiteraard veel langer.

Risico’s en verslaving van methamfetamine

Aan het gebruik van methamfetamine zitten serieuze risico’s verbonden. Zowel op de korte als op de lange termijn is het middel zeer schadelijk. Daar komt nog eens bij dat het middel zeer verslavend is, zowel lichamelijk als geestelijk. (Recreatief) gebruik wordt dan ook stellig afgeraden!

Korte termijn risico’s

 • Verlies van eetlust, doordat meth de eetlust onderdrukt merkt de gebruiker niet dat het lichaam vraagt om voedingsstoffen. Doordat er geen nieuwe voedingsstoffen binnenkomen moet het lichaam de energievoorraad aanspreken. Hierdoor moet het lichaam harder werken dan normaal het geval is. Wat bij langdurig gebruik uiteraard de nodige nare consequenties met zich mee brengt.
 • Verstoorde slaappatronen, de gebruiker kan soms dagen (afhankelijk van de genomen dosis) niet slapen. Ieder mens heeft slaap nodig en wanneer het lichaam te weinig of geen slaap krijgt moet het harder werken.  Wat bij langdurig gebruik uiteraard de nodige nare consequenties met zich mee brengt.
 • Visuele en auditieve hallucinaties, dingen zien en horen die er in werkelijkheid helemaal niet zijn. De gebruiker is er op dat moment van overtuigt dat ‘het’ er wel is. Het gebrek aan slaap en voedingsstoffen kunnen dit verergeren. Een veel voorkomende hallucinatie is dat men denkt dat er iets onder de huid zit wat daar niet hoort. Hierdoor krabben gebruikers hun hele gezicht en lichaam kapot.
 • Vreemd en gewelddadig gedrag, mede door de visuele en auditieve hallucinaties kan het voorkomen dat een persoon vreemd of gewelddadig gedrag gaat vertonen. Dit gedrag kan ook voortkomen uit paniek aanvallen.
 • Overdosering, een te grote dosis meth kan leiden tot stuiptrekkingen, beroertes, coma en de dood.

Lange termijn risico’s

 • Onherstelbare schade aan de aderen van het hart en de hersenen, hoge bloeddruk. Mogelijke gevolgen zijn hartaanvallen, beroertes en de dood.
 • Lever-, nier- en longbeschadigingen, de lever- en nierbeschadigingen komen voort uit het feit dat dit de organen zijn die de drug moeten afbreken. Longbeschadigingen komen voort uit het roken van het middel.
 • Ernstig tandbederf, de tanden en ook botstructuur in de kaken rotten van binnen uit weg.
 • Ernstige ondervoeding en gewichtsverlies, doordat het lichaam weinig voedingsstoffen binnenkrijgt moet het de reserves aanspreken (vetten e.d.) Dit leidt tot ernstige ondervoeding en gewichtsverlies. Waar zoals altijd weer nare consequenties aan verbonden zitten.
 • Schade aan de hersenen vergelijkbaar met die bij de ziekte van Alzheimer, beroerte en epilepsie
 • Depressies, door het grote verschil tussen hoe de gebruiker zich voelt met en zonder het middel kunnen er depressies optreden.
 • Ontstaan van psychoses,  de gebruiker gelooft in waanbeelden en hallucinaties en verliest het contact met de realiteit. Oftewel de gebruiker gaat in een ander soort wereld leven en verwerpt de realiteit door deze in te vullen met eigen waanbeelden.

Verslaving

Zoals al eerder beschreven staat is methamfetamine een zeer verslavend middel. Het is zowel lichamelijk als geestelijk verslavend en het is vaak heel moeilijk om van een verslaving af te komen.

Er wordt gesteld dat men na de eerste keer verslaafd is en hoewel er genoeg argumenten te bedenken zijn waarom dit niet kan kloppen, kunnen we beter de nadruk leggen op de boodschap die erin zit. Zolang men het middel nooit gebruikt, kan men ook nooit verslaafd raken. Zodra men het één keer gebruikt is er een mogelijkheid dat dit de deur open zet leidend tot een verslaving.

Er treedt redelijk snel een tolerantie op in het lichaam tegen het middel. Dit houdt in dat de gebruiker meer moet gebruiken om dezelfde effecten te blijven voelen. Zodra de gebruiker stopt zullen er ontwenningsverschijnselen optreden. Symptomen van deze verschijnselen zijn: vermoeidheid, verstoord slaapritme, prikkelbaarheid, intense honger en een matige tot ernstige depressie. Let wel dit is alleen nog maar de lichamelijke verslaving, hier komt de geestelijke verslaving dus nog bij. Des te langer de gebruiker het middel gebruikt heeft, des te erger zullen de ontwenningsverschijnselen zijn.

Gebruikers die geestelijk verslaafd zijn hebben het middel elke dag nodig om zich goed te voelen. Zodra ze het middel niet gebruiken vervallen ze in een staat die het best omschreven kan worden als de hel. Depressies, waanbeelden, negatieve gevoelens, wanhoop, angsten, paranoia, etc. Dit is dan ook de reden waarom meth zo geestelijk verslavend is. Het verschil tussen hoe iemand zich voelt met het middel in tegenstelling tot zonder het middel is zo groot dat een geestelijke verslaving snel gevormd is.

Constateer je bij jezelf of bij iemand anders een verslaving? Dan adviseren wij om onmiddellijk hulp te zoeken!

Geschiedenis van methamfetamine

Een korte maar heftige geschiedenis

In 1887 werd methamfetamine voor het eerst gesynthetiseerd uit efedrine door Nagai Nagayoshi. Dit was methamfetamine in poedervorm en dus niet de kristalvormige stof die we vandaag de dag kennen. De kristalvormige variant werd pas gesynthetiseerd in 1919 door Akira Ogata. Er zijn tot 1944 verschillende medische toepassingen toegeschreven aan methamfetamine. Vandaag de dag is er daar eigenlijk geen één meer van over. Alleen amfetamine kent nog enige medische toepassingen.

Methamfetamine in de tweede wereld oorlog

Het middel werd pas op grote schaal toegepast tijdens de tweede wereld oorlog. Zowel de geallieerden, nazi’s als Japanners maakten gebruik van de drug. Het middel zorgt er voor dat de gebruiker ‘geen slaap nodig heeft’. Hierdoor waren soldaten alerter, hadden minder slaap nodig, hadden minder last van honger en konden het oorlogsgeweld beter verdragen. Japanse kamikaze piloten kregen voor vertrek een dosis toegediend. Dit zorgde ervoor dat ze hun lot makkelijker konden accepteren. Zelfs Hitler kreeg een dagelijkse cocktail (combinatie van verschillende middelen) toegediend, waarvan men vermoed dat er ook methamfetamine in de cocktail zat . Na de tweede wereld oorlog had Japan nog een flinke voorraad van de drug liggen. Deze werden beschikbaar voor de bevolking (onder de naam Philopon) en binnen korte tijd was er sprake van een epidemie van verslaafden. Verder kwamen er ook verslaafde soldaten terug uit de oorlog. Hier was in de tijd weinig aandacht voor, mede doordat de medische kennis nog niet zo ver gevorderd was. Hierna werd het een tijd lang stil omtrent het middel.

De nieuwe opmars van methamfetamine (1960 tot aan nu)

Vanaf de jaren ’60 duikt de drug weer op. Er ontstonden kleine laboratoriums waarin het middel gefabriceerd werd en vanaf deze tijd begon ook de thuis productie van meth. Dit was voor de Amerikaanse overheid dan ook reden genoeg om het middel in 1970 te verbieden. De productie en het verhandelen van de drug kwamen in handen van motorbendes (zoals de Hells Angels). Het middel werd in de loop van de jaren steeds populairder in Amerika. Dit is te verklaren doordat Amerika geen sociaal vangnet kent zoals in Nederland. Over het algemeen is het in Amerika zo dat wanneer men zich ziek meldt, men die dag ook niet betaald krijgt. Hierdoor kiezen veel Amerikanen ervoor om een middel te nemen waardoor ze toch kunnen gaan werken. Het middel is niet populair in Europa en wij hopen van harte dat dat zo zal blijven.

Samenvatting

In 1887 werd methamfetamine voor het eerst gesynthetiseerd uit efedrine. Tot aan 1944 verschillende medische toepassingen, vandaag de dag geen één meer. In de tweede wereld oorlog werd het middel op grote schaal toegepast op soldaten van alle strijdende partijen. Vanaf de jaren ’60 duikt de drug weer op, met name in Amerika. In Europa is het middel niet populair en wordt amper gebruikt.

Combi gebruik van methamfetamine

Methamfetamine en alcohol

 • Vergroot kans op hoofdpijn en misselijkheid
 • Vergroot kans op agressie
 • Verminderd het gevoel van dronkenschap en vermoeidheid. De kans is dat de gebruiker hierdoor nog meer alcohol gaat drinken.
 • Vergroot kans verkeersongelukken en andere hoge risico situaties.

Methamfetamine en cannabis

 • Vergroot kans op psychische klachten, zoals angst en onrust.

Methamfetamine en cocaïne/MDMA

 • Grotere kans op uitputting lichaam, alle drie de middelen zijn namelijk opwekkende drugs. In combinatie zorgt dit voor overbelasting van het hart.
 • Vergroot kans op hersenschade
 • Vergroot kans op uitdroging en oververhitting.
 • Vergroot kans op hartritmestoornis, hartinfarct of hersenbloeding

Het gecombineerd gebruik van verschillende drugs of drugs met medicijnen kan vervelende, onvoorspelbare, en ook gevaarlijke effecten met zich meebrengen. Daarom wordt combigebruik afgeraden. Dit geldt overigens voor elke drug.

0 reacties

Laatste ontwikkelingen

Actuele informatie rondom de laatste
ontwikkelingen en trends op het gebied van verslavende middelen.

Lees verder

Nieuws

Lees hier alles over het laatste nieuws over verslavende middelen. 

Online gokken toestaan, dat is gokken met de volksgezondheid

Online gokken toestaan, dat is gokken met de volksgezondheid

Er kleven grote bezwaren aan het overheidsbeleid om via nieuwe wetgeving die in oktober van kracht werd de online gokwereld te legaliseren. Naar verwachting komen honderdduizend mensen in de problemen. Topsporters zijn gevoelig voor (met name online) gokverslaving, blijkt uit Brits onderzoek (Nederlands Dagblad, 11 november). Afgelopen oktober, nota bene tijdens Stoptober, is in Nederland de Wet kansspelen op afstand ingegaan, waarmee de overheid inzet op regulering van de online gokmarkt.

Lees meer
Kabinet vraagt Kamer om plan voor accijns op e-sigaret

Kabinet vraagt Kamer om plan voor accijns op e-sigaret

Er komt waarschijnlijk toch een nationale verbruikersbelasting op e-sigaretten. Demissionair staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid zei tot nu toe dat het kabinet wil wachten op een Europese regeling voor accijns op de bij jongeren populaire ‘vapes’, maar in de Tweede Kamer zei hij dat dat proces “te traag verloopt”. “Ik ben het punt genaderd dat ik denk dat een nationale heffing beter is.”

Lees meer
Vapen en roken, jongeren doen het allebei

Vapen en roken, jongeren doen het allebei

Nieuwe cijfers zijn alarmerend: bijna net zoveel jongeren vapen als roken. 21,7 procent van de Nederlandse jongeren en jongvolwassenen (12 tot en met 25 jaar) heeft in het afgelopen jaar een e-sigaret gebruikt. Bijna een derde (27,4 procent) heeft sigaretten gerookt. En 69,1% van de jongeren die maandelijks een e-sigaret gebruiken, roken óók maandelijks sigaretten.

Lees meer

Extra informatie nodig?

Ben je op zoek naar extra informatie over drugs, of constateer je bij jezelf of een ander (problematisch) gebruik en heb je hier vragen over? Mail dan je vraag naar vraag@drugsadvies.nl

 

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Contact

  Voor aanmeldingen voor gastlessen graag mailen naar info@drugsadvies.nl

  Of bellen met (035) 887 02 77 (Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 17:00)

  Telefoonnummer

  (035) 887 02 77

  Mail

  info@drugsadvies.nl